ZAT, VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM SE ZKUŠEBNOU
MÍSTO: PÍSECKÁ ULICE, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE - 2004, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2005, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 2006, DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - 2007, REALIZACE - 2007
KLIENT: ČESKOMORAVSKÁ SPRÁVCOVSKÁ A OBCHODNÍ A.S.
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. JITKA RŮŽIČKOVÁ, ING. RŮŽENA VICHEROVÁ
INŽENÝRING: ING. RŮŽENA VICHEROVÁ, ING. EVA HAJŽMANOVÁ, ING. JAN KOTORA, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, MIROSLAV PETR
KAPACITA: 2460 M2 UŽITNÉ PLOCHY, 91 PARKOVACÍCH MÍST
TYP: ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT