VÝROBNÍ OBJEKT FIRMY PROWELL

MÍSTO: ROKYCANY
PROJEKT: STUDIE - 2001, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2001, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 2002, REALIZACE - 2002
KLIENT: PROWELL S.R.O.