ÚPRAVA JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI SADOVÉHO OKRUHU HISTORICKÉHO JÁDRA

MĚSTA PLZNĚ / OKOLÍ DIVADLA J. K. TYLA
MÍSTO:  SADY PĚTATŘICÁTNÍKŮ, SMETANOVY SADY, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE - 2008, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2008
KLIENT: STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK
INŽENÝRING: ING. RŮŽENA VICHEROVÁ, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
SPOLUPRÁCE: ING. KLÁRA CÍLKOVÁ
KAPACITA: 1,04 HA
TYP: ŘEŠENÍ MĚSTSKÉHO PROSTORU