ÚMO PLZEŇ 1

MÍSTO:  ALEJ SVOBODY, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE - 2006, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2007, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 2007, DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - 2008, DOKUMENTACE NA VÝBĚR DODAVATELE STAVBY - 2008
KLIENT: ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. IRENA ŠEBOVÁ, ING. RŮŽENA VICHEROVÁ
INŽENÝRING: ING. RŮŽENA VICHEROVÁ, ING. JAN KOTORA, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, MIROSLAV PETR
KAPACITA: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 600 M2
TYP: NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU