U MLÝNSKÉ STROUHY

MÍSTO: ULICE PALLOVA, TYRŠOVA, FüGNEROVA, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE ZÁSTAVBY ÚZEMÍ -  2008
KLIENT: RETES SPOL. S.R.O.
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK
KAPACITA: 1,39 HA
TYP:  VARIANTNÍ NÁVRHY KONCEPCE VYUŽITÍ ÚZEMÍ, BYTOVÁ ZÁSTAVBA