SPORTOVNÍ AREÁL SLAVIA

MÍSTO: PLZEŇ - BORY
PROJEKT: STUDIE - 1996