Reference

Projekty a architektonické studie v letech 1980 - 1990 - KPO STAVOPROJEKT


1. Přednádražní prostor Plzeň - Hamburk, 1987 : urbanistická studie
2. Rekreační areál České údolí Plzeň, 1982 : urbanistická studie
3. Lázeňský komplex MV ČR Jirásek - Wolker (Merkur) Mariánské Lázně, 1989 : částečně realizováno
4. Motel České údolí Plzeň, 1984 : urbanistická studie
5. ČS Pojišťovna a ČS Spořitelna Tachov, 1989 : PÚ
6. Modernizace obytných domů Jiráskovo náměstí Plzeň, 1988 : realizováno
7. Městská nemocnice Plzeň, 1987 : realizováno
8. Zdravotní středisko Chrást u Plzně, 1983 : realizováno
9. Rekreační areál Krásnohorská Česká Kubice, 1983 : PÚ, architektonický návrh
10. Léčebna dlouhodobě nemocných Plzeň, 1982 : realizováno
11. Církevní nemocnice Plzeň, 1990 : architektonická studie
12. Rekreační oblast Bolevecké rybníky, 1987 : urbanistická studie

INTERIÉRY

13. Prazdroj Plzeň - restaurace, 1989 : realizováno
14. Kavárna Slávie Plzeň, 1989 : architektonický návrh
15. Kulturní dům Dobřany, 1986 : realizováno


Projekty a architektonické studie v letech 1991 - 2000

OBCHODNÍ A VÝSTAVNÍ KOMPLEXY

1. Expocentrum Plzeň - spolupráce KB KRÁL Plzeň a Kanfer Vídeň, 1994 : architektonická studie
2. Hotel Diplomat Plzeň, 1992 : architektonická soutěž a studie
3. Vydavatelství Vltava Praha - redakce, 1992: architektonická studie
4. Obchodní centrum Gerská Plzeň, 1994 : realizováno
5. Obchodní centrum Mikulka Plzeň, 1993 – 1996 : autosalon, supermarket,                                                                                                            realizováno ČSPH BP OIL 1996                    
6. Supermarket Doubravka, 1992 : architektonická studie
7. Komplex obchodních objektů Litice, 1994 : realizováno
8. Obchodní centrum Lautrsakovský dům, 1995 : realizováno
9. Komplex Rokycanská - Jateční Plzeň, 1996 : projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizace
10. Baumax, Rokycanská ul., Plzeň, 1996 : projekt pro územní rozhodnutí
11. Drobné zboží 94, Křimická ul. Plzeň, 1997 : realizováno
12. Obchodní zóna Hypermarket Černice – „Olympia Plzeň“, 1997 : architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení
13. Asko, Rokycanská ul. Plzeň, 1997 : architektonická studie
14. Autosalon ŠKODA, AUDI, VW - Mikulka, Plzeň, 1996 : projekt pro stavební povolení
15. Obchodní centrum Lobzy, Plzeň, 1996 : architektonická studie
16. Obchodní centrum Gerská tř., Plzeň, 1997 : architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, realizace
17. Značkový autosalon Škoda, Plzeň - Bolevec, 1997 : architektonická studie
18. Obchodní centrum GLOBUS Plzeň-Košutka, 1999 : architektonická studie
19. Rozvojová zóna – Plzeň Košutka 1999 : architektonická studie využití pozemků
20. Průmyslová zóna Bor u Tachova 2000 : architektonická studie
21. Makro – využití Borská Pole : architektonická studie

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

1. Škoda Plzeň, a. s. - celková rekonstrukce GŘ, 1993 - 1997 : realizováno
2. SPT Telecom, a. s. - interiéry ředitelství Plzeň, 1995 : realizováno
3. SPT Telecom, a. s. - objekt Divadelní ul., 1997 : realizováno
4. SPT TELECOM, a. s. - objekt pošty a služebních bytů ve Chválenicích,okr. Plzeň - jih, 1996 : realizováno
5. Budova ÚMO Plzeň 2, 1996 : architektonická studie
6. Budova ÚMO Plzeň 1 - nástavba a vstupní prostor, 1996 : architektonická studie, realizován vstup
7. Budova VOZP –rekonstrukce interiéru a exteriéru, 2000 : realizováno

BANKOVNÍ DOMY


1. Kreditní banka Plzeň - centrála - rekonstrukce a dostavba, 1993 - 95 : realizováno
2. Obchodní banka Plzeň, 1991 : vyzvaná architektonická soutěž - rekonstrukce
3. Česká spořitelna Rokycany, 1993 : architektonická soutěž, zčásti realizováno
4. Česká národní banka, Plzeň, 1991 : architektonická soutěž
5. Plzeňská banka a. s. - centrála (spolupráce ing. arch. Hanzlík), 1991 : architektonická soutěž
6. Kreditní banka Domažlice, 1994 : architektonická studie

SPORTOVNÍ AREÁLY

1. Jezdecký areál Bernartice, okr. Tachov, 1996 : realizováno
2. Zimní stadion města Plzně - úpravy jižního traktu, 1996 : realizováno
3. Zimní stadion města Plzně - úpravy severního traktu, 1996 : realizováno
4. Zimní stadion města Plzně - úpravy předprostoru, 1996 : realizováno
5. Sportovní haly Plzeň, 1996 : architektonická studie
6. Areál fotbalového ME 2004 v Plzni, 1997 : architektonická studie
7. Areál tenisu Plzeň - Bory, 1996 : architektonická studie
8. Červený Hrádek – Hendikepované děti ,  jezdecký areál, 1999 : architektonická studie

VÝROBNÍ, PRŮMYSLOVÉ A SKLADOVÉ OBJEKTY

1. Výrobní hala VDI STYL Plzeň, 1995 : realizováno
2. Areál firmy BASTO Plzeň, 1997 : architektonická studie
3. Halové garáže Bolevec, Plzeň, 1996 : projekt pro ÚR
4. Výrobní areál a balírna cukrovinek TROLLI, Plzeň - Křimice, 1997 : záměr
5. Halové garáže Blatenská, 1998 : architektonická studie PRO Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
6. Rekonstrukce školní jídelny „ Chválenická “, 1998 : realizováno
7. VDI STYL Plzeň – 1999 : studie rozšíření areálu, realizováno

INTERIÉRY

1. TELECOM Plzeň Solní ul. - prodejna Teleset, (s úpravou fasády), 1995 : realizováno
2. Úprava domu Bendova ul. 30, Plzeň - fasáda a interiér prodejny, 1995 : realizováno
3. Kreditní banka Plzeň - centrála, 1993 - 95 : realizováno
4. ŠKODA Plzeň - generální ředitelství, 1994 - 95 : realizováno
5. Ředitelství SPT TELECOM a. s., Plzeň, o. z. - vstup do budovy, hyg. zázemí, 1995 : realizováno
6. Restaurace VIP, Zimní stadion města Plzně, 1996 : realizováno
7. Prodejna TELECOM - Teleset, Karlovy Vary, 1996 : architektonická studie
8. Prodejna TELECOM - Teleset, Klatovy, 1996 : architektonická studie
9. Škoda – interiéry 1999: výběrové řízení
10. CD Hotel Škoda : studie výběrové řízení

URBANISTICKÉ PROJEKTY

1. Urbanistická studie Plzeň - Severní předměstí, 1994 : podklad pro výstavbu
2. Urbanistická studie - humanizace a dovybavení sídliště Severní předměstí, Plzeň, 1994 : podklad pro výstavbu – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
3. Urbanistická studie bloku Hamburk - Sirkova ul. Plzeň, 1995 : podklad pro výstavbu
4. Regulativ bloku Hamburk - Sirkova ul. Plzeň, 1995 : podklad pro výstavbu
5. Lávka Hamburk - terasa objektu Policie ČR, 1995 : architektonická studie
6. Urbanistická studie bloku Fugnerova - Pallova ul., Plzeň, 1993 : účast v architektonická soutěži
7. Urbanistická studie Bydlení pod Mikulkou, Plzeň, 1994 : podklad pro výstavbu                                     

Projekty a architektonické studie v letech 2000 - 2010

1. Obchodní zařízení LIDL Mariánské Lázně, 2002 : projekt pro stavební povolení, realizace
2. Obchodní zařízení LIDL Plzeň – Lautrsakovský dům, 2002 : architektonická studie
3. Obchodní zařízení LIDL Rokycany, 2002 : architektonická studie
4. ZČU – univerzitní campus Plzeň, 2003 : generel a rozvoj
5. Ubytovací zařízení – areál VŠ kolejí, Borská ulice, Plzeň, 2003 : architektonická studie
6. Polyfunkční centrum Plzeň- Bory : realizace I. a II. eatapy
7. Půdní vestavba na objekt ÚMO 3, Sady Pětatřicátníků, Plzeň : architektonická studie
8. Olympie centrum – čerpací stanice pohonných hmot a objekt rychlého občerstvení – stavební povolení , realizační projekt, realizováno

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
1. Nástavba objektu ÚMO Plzeň 1 : architektonická studie, stavební povolení a realizační projekt, 2005-08
2. ÚMO 5- Křimice : architektonická studie

SPORTOVNÍ AREÁLY
1. Sportovní areál – Třemošná u Plzně : územní rozhodnutí 2004

VÝROBNÍ, PRŮMYSLOVÉ A SKLADOVÉ OBJEKTY
1. PROWELL Rokycany, půmyslový generel 2002 : stavební povolení, realizační projekt, realizováno
2. Výstavba závodu Alfmeier CZ, II. a III. etapa, Plzeň – Borská pole : stavební povolení a realizační projekt, 2004
3. Výzkumné a vývojové centrum se zkušebnou, ZAT, Písecká ulice, Plzeň-Černice : územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační projekt

URBANISTICKÉ PROJEKTY
1. Urbanistická studie – Blšany, 2002 : územní plán
2. Dolní Jamné - Bezvěrov
3. Bor u Tachova, 2001: urbanistická studie
4. Malostranská – Plzeň, 2001: studie využití území
5. Revitalizace „brownfields“ – Kasárna Stříbro, 2007: urbanistická studie                                                                          
6. Revitalizace „brownfields“ - Papírna Plzeň, 2008: urbanistická studie                                                                                       
7. Územní plán – Kozojedy, Dražeň, Černíkovice, Rybnice, Dolní Bělá 2008 - 2009
8. Urbanistická studie – „U mlýnské strouhy“ bytový komplex : studie využití území 2008                       

OBYTNÉ DOMY
1. Bytový dům Rybářská – Plzeň, 2001 : architektonická studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace
2. Jižní Svahy v Plzni /  bydlení Sylván – bytový komplex, 800 bytů, architektonická studie: 2001
3. Půdní vestavba Arbesova 11- Plzeň, 2002 : projekt pro stavební povolení, realizace
4. Půdní vestavba – sady Pětatřicátníků 20, Plzeň : stavební povolení, realizace 2001
5. Bytový dům – Majerova ul., Plzeň Bory : územní rozhodnutí, stavební povolení, realizace 2004
7. Lochotín - západ : architektonická studie 2005
8. Bytové domy Lobzy : architektonická studie 2005                                                                                                                
9. Viladomy Kotíkovská : územní rozhodnutí 2006
10. Park Kalikova :územní rozhodnutí, 2007, stavební povolení , 2009
11. Polyfunkční centrum Plzeň- Bory – 3. etapa - bytová zástavba: územní rozhodnutí 2009


Profil I O firmě I Projekty a realizace I Reference I Kontakt