POLYFUNKČNÍ CENTRUM PLZEŇ BORY – III.ETAPA – BYTOVÁ ZÁSTAVBA

MÍSTO: KAPLÍŘOVA ULICE, PLZEŇ - BORY
PROJEKT: STUDIE - 2008, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2009
KLIENT: INTERCORA – BORY S.R.O.
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK, ING.ARCH. KRISTÝNA TESAŘOVÁ, ING.ARCH. IRENA ŠEBOVÁ
INŽENÝRING: ING. RŮŽENA VICHEROVÁ, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, MIROSLAV PETR
KAPACITA: 8 BYTOVÝCH DOMŮ, 274 BYTŮ, 18 000 M2 UŽITNÉ PLOCHY BYTŮ, 371 PARKOVACÍCH MÍST, 2 POLYFUNKČNÍ OBJEKTY, 2500 M2 UŽITNÉ PLOCHY, 39 PARKOVACÍCH MÍST