PARK KALIKOVA – BEST LIVING

MÍSTO:  ULICE KALIKOVA, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE - 2007, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2008, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 2009
KLIENT: PARK KALIKOVA A.S., OD 2009 STAFIN A.S.
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. JIŘÍ MICHÁLEK, ING.ARCH. IRENA ŠEBOVÁ, ING.ARCH. KRISTÝNA TESAŘOVÁ
INŽENÝRING: ING. EVA HAJŽMANOVÁ, ING. JAN KOTORA, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, MIROSLAV PETR
KAPACITA: 2 BYTOVÉ DOMY, 102 BYTŮ, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, 1981 M2 UŽITNÉ PLOCHY,
 132 PARKOVACÍCH MÍST