PAPÍRNA PLZEŇ

MÍSTO: ULICE ZAHRADNÍ, HABROVÁ, CYKLISTICKÁ
PROJEKT: URBANISMUS – BROWNFIELDS - STUDIE VYUŽITÍ ÚZEMÍ – 2007/ 2008
KLIENT: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA PLZEŇSKÉHO KRAJE, KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY A.S.
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. IRENA ŠEBOVÁ
SPOLUPRÁCE: ING. JAN KOTORA, JAN VOSTRACKÝ
KAPACITA: 8 VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, PLOCHA ÚZEMÍ CCA 10,2 HA