O firmě

Architektonická a projekční kancelář KB KRÁL s.r.o. byla založena v roce 1993 jediným společníkem ing. arch. Bohumilem Králem po osamostatnění z KPO Stavoprojekt od 1. 12. 1990.
Ing.arch. Bohumil Král ukončil v roce 1979 státní závěrečnou zkouškou studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, fakultě architektury. Do roku 1990 byl zaměstnán ve firmě Stavoprojekt Plzeň.
V letech 1990-1993 pracoval jako samostatný architekt. Ing. arch. Bohumil Král je autorizovaným architektem a členem České komory architektů.
Architektonická a projekční kancelář KB KRÁL, s.r.o. patří v současné době k největším projekčním a architektonickým firmám v Plzni. Ve firmě je v současné době zaměstnáno 10 zaměstnanců, z toho 6 s vysokoškolským vzděláním. Podle potřeby spolupracujeme s jednotlivými externími specialisty.
Ing. arch. Bohumil Král i architektonická kancelář KB KRÁL, s.r.o. mají ve své projekční historii již celou řadu úspěšných projektů a realizací.
Profil I O firmě I Projekty a realizace I Reference I Kontakt