NOVÉ KAŠNY PLZEŇ

MÍSTO: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE - 2004
KLIENT: STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL, ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL
SPOLUPRÁCE: ING. RŮŽENA VICHEROVÁ
TYP: VEŘEJNÝ PROSTOR