KONCEPT KAMPUSU ZČU

MÍSTO: KAMPUS ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY, PLZEŇ
PROJEKT: GENEREL VYSOKOŠKOLSKÉHO AREÁLU - 2003, PŘIJATO ZČU JAKO PODKLAD PRO DALŠÍ ROZVOJ
KLIENT: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA / ZČU
TYP: URBANISTICKÁ ZÁSTAVBA ÚZEMÍ