FHS A FEK ZČU
MÍSTO: KAMPUS ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY, PLZEŇ
PROJEKT: STUDIE - 2004
KLIENT: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA / ZČU
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL