BYTOVÝ DŮM MAJEROVA

MÍSTO:  ULICE MAJEROVA, PLZEŇ - BORY
PROJEKT: STUDIE - 2004, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - 2005, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - 2006, REALIZACE - 2006
KLIENT: JA – VO S.R.O.
AUTORSKÝ TÝM: ING.ARCH. BOHUMIL KRÁL, ING.ARCH. JITKA RŮŽIČKOVÁ, ING.ARCH. TOMÁŠ KRÁL
INŽENÝRING: ING. RŮŽENA VICHEROVÁ, JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, MIROSLAV PETR
KAPACITA: 38 BYTŮ, 48 PARKOVACÍCH STÁNÍ
OCENĚNÍ: NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2007